Konkurs „Przeszłość za rogiem”

Konkurs ma na celu wsparcie w realizacji atrakcyjnych programów edukacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie scenariusza atrakcyjnego projektu edukacyjnego, związanego z historią wybranego miasta, rejonu i jego realizacja w czasie trwania Konkursu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap I – przygotowanie scenariusza programu edukacyjnego związanego z rokiem Stulecia Niepodległości (do 18.01.2019)

Etap II – realizacja programu na podstawie scenariusza, przygotowanie prezentacji z jego przebiegu i napisanie artykułu na temat realizowanego programu (do 15.05.2019).

Zasady II etapu:

• do II etapu może przejść do 5 scenariuszy

• Muzeum zakupi materiały potrzebne do realizacji scenariuszy


Nagrody:

• Autor zwycięskiego programu zostanie zaproszony jako prelegent na spotkanie Klubu Nauczyciela Historii w 2019 roku

• Dla wszystkich autorów artykułów realizowanych w ramach II etapu Muzeum przewidziało nagrody finansowe.


Regulamin konkursu Klubu Nauczyciela Historii

Protokół obrad jury konkursu

Protokół obrad jury konkursu – etap II