Ogólnopolskie Spotkania KNH

 

Członkowie Klubu Nauczyciela Historii spotykali się do tej pory pięciokrotnie:

18–19 października 2013 r. – Spotkanie inaugurujące działalność – Warszawa

25-26 października 2014 r. – Warszawa

23-24 października 2015 r. – Warszawa

14-15 października 2016 r. – Zakopane

20-21 października 2017 r. – Białystok (spotkanie/konkurs)

11-13 października 2018 – Gdynia (spotkanie/konkurs)


Wszystkie spotkania odbyły się dzięki wsparciu Fundacji PKO BP

Dziękujemy!