Ogólnopolskie Spotkania KNH

 

Członkowie Klubu Nauczyciela Historii spotykali się do tej pory siedmiokrotnie:

18–19 października 2013 r. – Spotkanie inaugurujące działalność – Warszawa

25-26 października 2014 r. – Warszawa

23-24 października 2015 r. – Warszawa

14-15 października 2016 r. – Zakopane

20-21 października 2017 r. – Białystok (spotkanie>>/konkurs>>)

11-13 października 2018 r. – Gdynia (spotkanie>>/konkurs>>)

3-5 października 2019 r. – Łódź (spotkanie>>)

19-21 listopada 2020 r. – online (spotkanie>>)


Wszystkie spotkania odbyły się dzięki wsparciu Fundacji PKO BP

Dziękujemy!