Siirry sisältöön

Statutowym celem działalności Muzeum jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym, oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa. Cel ten jest realizowany przez kontakt i dialog z odbiorcami, z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia.

Działania związane z upamiętnieniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości z oczywistych względów, nie tylko wpisują się w statutowe cele działalności Muzeum, ale stają się dla Muzeum działaniami obowiązkowymi i priorytetowymi.
Dlatego, w ramach ustanowionego przez rząd Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, Muzeum Józefa Piłsudskiego zrealizuje w latach 2017 – 2022 zadanie pn.: „MUZEUM NA STULECIA”.
Realizowane w projekcie „Muzeum na stulecia” działania edukacyjne, animacyjne, społeczne, wystawiennicze etc. – wpisując się w założenia programu wieloletniego – mają na celu ukazanie wielowymiarowości postaci Józefa Piłsudskiego, upowszechnienie w społeczeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego wartości: dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w walce i codziennej pracy na rzecz kolejnych pokoleń, a także szacunku dla drugiego człowieka i polskiej tradycji.

Chcemy, by podejmowane działania, przybliżyły pamięć o przeszłości i dziedzictwie Marszałka, by wzbudziły zainteresowanie historią Polski oraz zwiększyły poziom wiedzy na temat procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
Mamy nadzieję, że dzięki temu pogłębimy świadomość obywatelskiej odpowiedzialności za ojczyznę i dumę z osiągnięć przodków.
Muzeum jest przestrzenią, w której historia i tradycja powinny inspirować do dyskusji na tematy aktualne i skłaniać do refleksji na temat współczesnego świata. Chcemy promować Muzeum Józefa Piłsudskiego, jako miejsce otwartej, stojącej na wysokim poziomie debaty nie tylko o historii.
Muzeum Józefa Piłsudskiego, skupiając wokół siebie różne środowiska, powstaje jako instytucja, w której dialog społeczny, poszanowanie różnorodności i godności człowieka stanowią fundament dla zrozumienia przeszłości i budowania lepszej przyszłości na kolejne stulecia dla Polski.

 

 

 

 

Copyrights 2024, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Strony internetowe Millenium Studio