Siirry sisältöön

Statutowym celem działalności Muzeum jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym, oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa.

Cel ten jest realizowany przez kontakt i dialog z odbiorcami, z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia. W ten sposób Muzeum powinno stać się stałym punktem odniesienia do postaci Józefa Piłsudskiego dla szerokich warstw społeczeństwa.

Działania związane z upamiętnieniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z oczywistych względów, nie tylko  wpisują się w statutowe cele działalności Muzeum, ale stają się dla Muzeum działaniami obowiązkowymi i priorytetowymi.

Dlatego, w ramach ustanowionego przez Rząd wieloletniego programu „Niepodległa”, Muzeum Józefa Piłsudskiego zrealizuje w latach 2018 – 2021 program „MUZEUM NA STULECIA”.

Realizowane w  jego ramach projekty edukacyjne, animacyjne, społeczne, wystawiennicze etc. – wpisując się w założenia programu wieloletniego – mają na celu ukazanie wielowymiarowości postaci Józefa Piłsudskiego, upowszechnienie w społeczeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego wartości: dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w walce i codziennej pracy na rzecz kolejnych pokoleń,  a także szacunku dla drugiego człowieka i polskiej  tradycji.

Chcemy, by podejmowane działania,  przybliżyły pamięć o przeszłości i dziedzictwie Marszałka, by wzbudziły zainteresowanie historią Polski oraz zwiększyły poziom wiedzy na temat procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Mamy nadzieję, że dzięki temu pogłębimy świadomość obywatelskiej odpowiedzialności za ojczyznę i dumę z osiągnięć przodków.

Muzeum jest przestrzenią, w której historia i tradycja powinny inspirować do dyskusji na tematy aktualne  i skłaniać do refleksji na temat współczesnego świata. Chcemy  promować Muzeum Józefa Piłsudskiego, jako miejsce otwartej, stojącej na wysokim poziomie debaty nie tylko o historii.

Muzeum Józefa Piłsudskiego, skupiając wokół siebie różne środowiska, powstaje jako instytucja, w której dialog społeczny, poszanowanie różnorodności i godności człowieka stanowią fundament dla zrozumienia przeszłości i budowania lepszej przyszłości na kolejne stulecia dla Polski.

 

 

 

 

Copyrights 2018, Muzeum Józefa Piłsudskiego.

strony internetowe Millenium Studio